Pozycjonowanie stron

Pozycjonowanie stron

Celem SEO jest nie tylko poprawa indeksowania przez różne wyszukiwarki w praktyce bowiem jedną z jego cech jest zdolność przyciągania odwiedzających i takiego wciągania ich na witrynę, aby pozostali na niej możliwie jak najdłużej.


Pozycjonowanie stron, a oprogramowanie

Wynika to z tego, że wartością dodaną w omawianej sytuacji jest pobyt odwiedzającego na witrynie, który znajdując na niej interesujące treści jest zachęcany do zapoznania się z nimi, a przede wszystkim jest pobudzany do powrotu na nią w celu zapoznania się z aktualizacjami i nowymi propozycjami. Witryna internetowa musi więc mieć solidną konstrukcję i musi być starannie zaprojektowana, jeżeli wskazuje się na sprawdzone pozycjonowanie stron http://mateuszkozlowski.pl/.


W praktyce byłoby bardzo trudno wprowadzić rozwiązanie graficzne interakcji całkowicie odmienne od aktualnie wykorzystywanego przez określoną firmę dla danego oprogramowania lub danej witryny internetowej. Mogłoby to wywołać wrogość ze strony użytkowników ~ użytkownicy końcowi, przyzwyczajeni do określonego logicznego układu elementów interfejsu, a tym samym do określonego sposobu działania, znaleźliby się w nowej rzeczywistości, nie znając możliwych jej reakcji, i traciliby więcej czasu na wykonanie tej samej operacji w aspekcie pozycjonowania stron.


Trzeba także pamiętać, że o ile przy aplikacjach oprogramowania na komputery stacjonarne można dysponować profilem końcowego użytkownika oprogramowania, to nie jest to możliwe przy aplikacjach intranetu, a przede wszystkim Internetu, które dotyczą użytkowników, o których nie wiemy, ani jakie mają kompetencje informatyczne, ani jakie systemy operacyjne wykorzystują. Zatem nie możemy wiedzieć, które kompetencje trzeba zachować, i najważniejszą sprawą staje się ustalenie, jakim minimalnym wspólnym doświadczeniem dysponują wszyscy potencjalni użytkownicy w zakresie posługiwania się przeglądarką i hipertekstowości. Trzeba spontanicznie spytać samego siebie jaki jest najlepszy sposób stworzenia interfejsu sieciowego, który prowadziłby użytkownika w trakcie jego pracy.